top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Cvičení v energii - i jako lektor

Cvičení v energii nás vede k pochopení a přijetí sebe sama, rozšiřuje naši mimosmyslovou vnímavost a umožňuje nám tyto dovednosti využívat v oblastech:
samoléčení - samoterapie - osobního růstu
Vede nás k pochopení hlubších smyslů existence, učí nás pokoře a moudrosti a to vše v propojení na rozum.
Jsem rovněž lektorem tohoto cvičení.

bottom of page